Presentació

 

ÀREA D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

L'objectiu principal d'aquesta àrea d'intervenció és adoptar i garantir un enfocament estratègic per a la promoció econòmica provincial i el desenvolupament local, des d'un marc de canvi, innovació i actualització constant al costat d'un context de retroalimentació amb els actors clau del territori.

En aquest marc d'actuació es duran a terme activitats destinades a dinamitzar el territori, mitjançant la implantació de xarxes de cooperació i coordinació entre els diferents agents locals implicats, així com a través d'institucions públiques i privades implicades en aquest desenvolupament.


ESTUDIS I ANÀLISIS

Potenciar iniciatives i projectes creadors de coneixement que faciliten tant la presa de decisions rellevants en l'àmbit de la gestió local com la implantació d'una planificació estratègica territorial que incloguen indicadors d'avaluació, eficàcia i eficiència dels programes que es desenvolupen en aquest territori provincial.


INFORMACIÓ TERRITORIAL

Serveis d'assistència tècnica i tecnològica, a través del disseny, implantació i manteniment de conjunts de dades espacials locals i provincials junt a les tecnologies basades en els sistemes d'informació geogràfica (SIG).

Aquestos serveis tenen com a missió generar oportunitats, resoldre problemes i necessitats, optimitzar procediments i fonamentar la presa de decisions per al desenvolupament socioeconòmic local.