Projecte Red: Xarxa d’AODL

image logo divalterra projecte horizontal

La Diputació de València, a través de la seua empresa pública Divalterra, aposta per la coordinació interadministrativa com a eina per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

En eixe sentit, el paper dels ajuntaments, com a administracions de proximitat, és clau perquè les polítiques de promoció econòmica arriben a la ciutadania i, al mateix temps, les necessitats detectades en clau local puguen tenir el seu reflex en les línies d'actuació de les entitats d'abast supramunicipal.

Els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) són els tècnics encarregats de planificar i executar programes i actuacions en eixa línia, en contacte directe amb persones desocupades, emprenedores, empreses locals i les administracions provincial i autonòmica.

Des de Divalterra s'ha apostat per a crear una xarxa de AODL de la província de València, que potencie el paper dels tècnics locals dotant-los d'eines de gestió, formació específica i coordinació tècnica que facilite l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques, i la participació en projectes comuns de millora del territori.

La participació a la xarxa AODL no suposa cap tipus de despesa per a les entitats locals que s'adherisquen al projecte, sinó que Divalterra posa a la vostra disposició de manera gratuïta i immediata, eines telemàtiques de gestió del treball diari de les AODL, sistemes de promoció online de l'activitat socioeconòmica dels municipis, i, per descomptat, el suport tècnic de les àrees d'Estudis i Planificació Estratègica, i de Promoció Econòmica, Innovació i Projectes de Formació.

Els tràmits a seguir per a l'adhesió al projecte són:

1-Descarregar el document d'adhesió a la xarxa AODL punxant ací, i personalitzar-ho amb les dades de la vostra entitat

2-Aprovar-lo oficialment a la vostra entitat (acord plenari o resolució/decret del que caldrà donar compte al Ple en un termini màxim de 3 mesos

3-Signar el document d'adhesió, adjuntar certificat de la resolució/acord d'aprovació i enviar a Divalterra a través de l'e-mail planestrategica@divalterra.es o per correu postal a c/Avellanes, 14-1er CP46003-València.