Presentació

BRIGADES FORESTALS

Els treballs diaris de les brigades forestals quant a selvicultura preventiva es basen en la poda, esbrosse selectiu, manteniment de plantes autòctones i eliminació de les al·lòctones invasores; així com la destrucció dels residus vegetals generats en els treballs mitjançant la trituració de les restes amb la maquinària adequada.

Així mateix, dins dels treballs de selvicultura i neteja de muntanya, adquireix especial rellevància els treballs en l’interfície urbanoforestal la construcció i manteniment de diferents tipus de tallafocs i faixes auxiliars de pista.

La labor preventiva es complementa amb les actuacions directes en incendis forestals. En aquests casos, les brigades s'integren en els treballs d'extinció, com servei complementari, col·laborant en el perímetre del foc i reguardes post-incendi.

Les brigades forestals de Divalterra actuen també en sinistres i emergències, causats principalment per la meteorologia, com a gotes fredes, pluges torrencials localitzades, inundacions... En aquests casos s'ofereix assistència i ajuda al personal afectat, realitzant labors de travessada, neteja de cases, evacuació de persones, neteja de carrers i vials, etc   

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb actuacions de silvicultura en terrenys forestals públics o altres tasques de prevenció d'incendis forestals i/o conservació del medi natural, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model de carta a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's a l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, dependent de Gerència. Pot contactar amb el servei d'atenció telefònica de Divalterra per ampliar i/o aclarir la informació que vosté necessite en el següent número de telèfon: 963.88.72.14.

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb la neteja i condicionament de llits i barrancs (Domini Públic Hidràulic) Pulse açí

Gràcies per la seua colaboració


(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)
L'acceptació de sol·licituds per al Pla de treball 2018 de les Brigades Forestals, està oberta fins al 31 de Gener de 2018. Posteriorment a aquesta data, únicament es consideraran per a la seua execució les sol·licituds de treballs puntuals associats a emergències i urgències. La resta de sol·licituds s'avaluan més tard, a fi d'estudiar la seua possible execució en el futur.