Informació Institucional i Organitzativa

 • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
 • JUNTA GENERAL
 • CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
 • CÀRRECS DIRECTIUS I ASSIMILATS
 • DIRECCIÓ GERÈNCIA
 • DIRECTOR DELS SERVICIS JURÍDICS I TRANSPARÈNCIA
 • DIRECTORA ÀREA MEDI AMBIENT
 • DIRECTOR GESTIÓ FORESTAL I MEDI RURAL
 • DIRECTOR PROMOCIÓ ECONÒMICA, INNOVACIÓ I PROJECTES DE FORMACIÓ
 • DIRECTOR ÀREA SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
 • AGENDA INSTITUCIONAL
 • VIATGES I DESPLAÇAMENTS
 • REGISTRE OBSEQUIS REBUTS
 • ÀREES DE GESTIÓ
 • ORGANIGRAMA GENERAL
 • LLISTAT DE LLOCS DE TREBALL
 • PROCESSOS DE SELECCIÓ
 • NORMATIVA APLICABLE