Presentació

Promoció Económica

PROMOCIÓ ECONÓMICA, INNOVACIÓ I PROJECTES DE FORMACIÓ
Intervencions de suport a la promoció econòmica i la innovació dels ens locals.

EMPRENIMENT I OCUPACIÓ
En aquesta línia s’integren intervencions vinculades a les polítiques actives d’ocupació, com és l’orientació i la formació per a millorar les oportunitats de les persones al mercat laboral, prioritzant aquells col·lectius amb major dificultats d’inserció.

S'engegarà un programa per a promoure l'ocupació dirigit a dos grans grups de població: els menors de 30 anys i els majors de 45, amb especial atenció a les persones en risc d'exclusió social.

En matèria de empreniment es focalitzarà l’atenció en programes de suport al empreniment innovador. Les actuacions tindran una forta concepció de reforç i complementarietat amb les polítiques establides des de la Generalitat Valenciana i estan clarament orientades cap al finançament directe d’accions dels ens locals.

Cartell Programa d'Emprendiment Juvenil de la Comunitat Valenciana       Tríptic Programa d'Emprendiment Juvenil
      de la Comunitat Valenciana

INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT PRODUCTIVA
La línia d'Innovació i sostenibilitat productiva preveu actuacions relacionades amb l’atracció d’inversions, la modernització dels polígons industrials locals, la innovació en els sectors tradicionals com el comerç local i l’impuls de noves activitats productives vinculades a la cultura, la salut, l’economia verda i el coneixement, entre uns altres.


FORMACIÓ TRANSVERSAL I PROJECTES EUROPEUS
Se centrarà l’atenció en la formació de tècnics dels ens locals i agents territorials que treballen en els àmbits del desenvolupament local, en desenvolupar línies de col·laboració amb el SERVEF. S’assumiran competències en matèria d’estudi i gestió de projectes europeus amb la finalitat de captar recursos per al desenvolupament econòmic i social.