Sol·licituds d'actuació

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb actuacions de silvicultura en terrenys forestals públics o altres tasques de prevenció d'incendis forestals i/o conservació del medi natural, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model de carta a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's a l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, dependent de Gerència. Pot contactar amb el servei d'atenció telefònica de Divalterra per ampliar i/o aclarir la informació que vosté necessite en el següent número de telèfon: 963.88.72.03.

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb la neteja i condicionament de llits i barrancs (Domini Públic Hidràulic) Pulse açí

Gràcies per la seua colaboració

(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)