Sol·licituds d'actuació

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb actuacions de silvicultura en terrenys forestals públics o altres tasques de prevenció d'incendis forestals i/o conservació del medi natural, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model de carta a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's a l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, dependent de Gerència. Pot contactar amb el servei d'atenció telefònica de Divalterra per ampliar i/o aclarir la informació que vosté necessite en el següent número de telèfon: 963.88.72.03.

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb la neteja i condicionament de llits i barrancs (Domini Públic Hidràulic) Pulse açí

Gràcies per la seua colaboració


 

(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)

L'acceptació de sol·licituds per al Pla de Treball 2017 de les Brigades Forestals està tancat actualment. Únicament es considerarà per la seva execució les sol·licituds de treballs associats a actuacions puntuals com emergències i urgències. La resta de sol·licituds s'avaluaran més endavant per a la seva possible execució de forma posterior.