Sol·licituds d'actuació

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb la neteja i condicionament de llits i barrancs (Domini Públic Hidràulic), s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model de carta a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's a l'Àrea de Regeneració de Zones Verdes, dependent de Gerència. També es posa a la seua disposició un model de carta per remetre a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per sol·licitar l'autorització dels treballs, cas de no disposar de la mateixa. Pot contactar amb el servei d'atenció telefònica de Divalterra per ampliar i/o aclarir la informació que vosté necessite en el següent número de telèfon: 963.88.72.03. Gràcies per la seua col·laboració.

(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)