Sol·licituds d'actuació

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb la neteja i condicionament de llits i barrancs (Domini Públic Hidràulic), s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model de carta a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's a l'Àrea de Regeneració de Zones Verdes, dependent de Gerència. També es posa a la seua disposició un model de carta per remetre a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per sol·licitar l'autorització dels treballs, cas de no disposar de la mateixa. Pot contactar amb el servei d'atenció telefònica de Divalterra per ampliar i/o aclarir la informació que vosté necessite en el següent número de telèfon: 963.88.72.14. Gràcies per la seua col·laboració.


(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)
L'acceptació de sol·licituds per al Pla de treball 2018 de les Brigades Forestals, està oberta fins al 31 de Gener de 2018. Posteriorment a aquesta data, únicament es consideraran per a la seua execució les sol·licituds de treballs puntuals associats a emergències i urgències. La resta de sol·licituds s'avaluan més tard, a fi d'estudiar la seua possible execució en el futur.