Informació institucional i organitzativa

 • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
 • JUNTA GENERAL
 • CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
 • CÀRRECS DIRECTIUS I ASSIMILATS
 • CONSELLER DELEGAT
 • DIRECTOR GERENT
 • DIRECTOR DELS SERVICIS JURÍDICS I TRANSPARÈNCIA
 • REGISTRE OBSEQUIS REBUTS
 • ORGANIGRAMA GENERAL
 • LLISTAT DE LLOCS DE TREBALL
 • PROCESSOS DE SELECCIÓ
 • NORMATIVA APLICABLE