Divalterra participa en una jornada sobre noves metodologies per al disseny agroforestal en la defensa enfront dels incendis forestals

31/01/2019
El responsable de Brigades Forestals de Divalterra, Álvaro Escrig, va participar en la jornada cientificotècnica del Grupo de Trabajo de Fuegos Forestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales.

El responsable de Brigades Forestals de Divalterra, Álvaro Escrig, va participar en la jornada cientificotècnica del Grupo de Trabajo de Fuegos Forestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales.

Així, amb el lema “Nuevas metodologías para el diseño del mosaico agroforestal en la defensa integral frente a los incendios forestales”, es va abordar la necessitat de plantejar noves estratègies que milloren la capacitat per a fer front als incendis, i es va posar l'accent també en els punts estratègics de gestió (PEG), una novetat tècnica l'aplicació pràctica de la qual està començant a implantar-se a Espanya. Concretament, els PEG són zones on el comportament del foc es veu modificat i que són clau per a la creació d'infraestructures que permeten als sistemes d'extinció disposar d'oportunitats de treball.

Aquest seminari, promogut per la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana, va congregar tècnics en la matèria per a establir un consens quant a definicions de conceptes i metodologia de càlcul i va finalitzar amb una reunió de treball per a elaborar un document de conclusions i una proposta de definicions i metodologia de càlcul de nodes, punts crítics i punts estratègics de gestió per a la Comunitat Valenciana.