Divalterra s’incorpora a REDEL, xarxa estatal d’entitats pel desenvolupament local

06/05/2019
La Xarxa d’Entitats pel Desenvolupament Local (REDEL) ha aprovat la incorporació de Divalterra, empresa pública de la Diputació de València, a aquesta entitat d’àmbit estatal que agrupa entitats municipals i supramunicipals que treballen en el sector de la promoció socioeconòmica.

Divalterra, a través del seu Servei de Desenvolupament Local, passa així a formar part d’una xarxa que agrupa a entitats de la Comunitat Valenciana com els ajuntaments de València i Alacant a través de les seues agències ValènciaActiva i ImpulsAlicante, junt a altres capitals com Madrid, Barcelona, Saragossa o Palma, diputacions com les de Barcelona o Tarragona, o societats provincials públiques de promoció del desenvolupament socioeconòmic com la navarra NASUVINSA o la burgalesa SODEBUR, a més de l’associació basca d’agències de desenvolupament GARAPEN i altres ajuntaments de tot l’estat.

Entre els objectius de REDEL trobem la generació d’un espai comú de reflexió sobre els aspectes clau del desenvolupament local a través de la celebració de jornades i seminaris, l’elaboració de documents sobre temes d’especial rellevància, o la difusió de bones pràctiques i experiències replicables entre els seus associats.

La incorporació de Divalterra, que serà ratificada en la propera assemblea general de REDEL, obre les portes a la participació en projectes comuns amb altres entitats, el coneixement de primera ma de les accions dutes a terme per organismes que treballen pel desenvolupament dels territoris, i a la participació en grups tècnics de treball especialitzat per a l’anàlisi de polítiques públiques de promoció socioeconòmica i la generació de propostes.

Des de Divalterra, com a impulsora de la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de la província de València, es transmetrà a les més de 150 entitats locals adherides a aquesta iniciativa la informació obtinguda a través de la participació a REDEL, per tal de continuar donant suport a les entitats locals que treballen per la millora de la situació socioecònomica del seu territori.