Les brigades forestals de Divalterra col·laboren amb un projecte europeu per a previndre emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

30/03/2021
Els brigadistes de la Diputació fan treballs silvícoles especialitzats en una zona experimental situada a Andilla

Les brigades forestals de la Diputació de València han iniciat els treballs de col·laboració amb el programa REMAS, un projecte europeu centrat en els ecosistemes forestals que es regeneren després d'un incendi forestal per a estudiar el comportament del carboni i les emissions de CO₂ en vegetació i sòls.

Per a això, els brigadistes de Divalterra estan actuant en una àrea pilot a La Navezuela (Andilla), en la qual estan realitzant tractaments selectius per a incrementar les reserves de carboni en l'ecosistema després d'un incendi.

El projecte europeu, que compta amb altres tres ubicacions diferents a França, Portugal i Espanya, ha triat aquesta zona ateses les característiques del sòl i la vegetació, com a exemple d'ecosistema forestal representatiu de pi blanc del sud-oest europeu.

L'àrea d'intervenció, que pertany a la Demarcació Forestal de Chelva, té una extensió aproximada de 162.580 hectàrees, i inclou la zona forestal afectada per l'incendi d'Andilla en 2012, on van cremar 20.945 hectàrees.

Aquestes parcel·les presenten una forta regeneració natural, per la qual cosa es realitzarà un clareig selectiu de pi blanc (pinus halepensis) i un desbrossament que ajude al desenvolupament i creixement de l'arbratge reduint la competència entre la vegetació. A més, les restes de vegetació es trituren i incorporen al sòl amb la finalitat d'afavorir l'increment de carboni i nutrients, així com protegir-ho enfront dels processos d'erosió.

Així mateix, es compararà l'evolució d'aquestes parcel·les amb altres cremades i no cremades on no es realitzen tractaments, amb l’objectiu d'estudiar la recuperació de les reserves de carboni després dels incendis.

REMAS és un projecte cofinançat pel Programa Interreg Sudoe a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb una ajuda FEDER d'1.349.733,07 € que s'emmarca en l'eix 4 “Lluita contra el canvi climàtic” (2019-2022).

Els seus objectius són: quantificar el risc d'emetre a l'atmosfera carboni contingut en els ecosistemes forestals per incendis forestals; proposar mesures de prevenció d'emissions i millorar la capacitat d'acumular carboni després d'un incendi; i incloure el risc d'emissions de CO₂ en les estratègies de planificació i plans de prevenció d'incendis a nivell transnacional.

En el programa participen la Universitat Politècnica de València (UPV), el Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE) de la Universitat de València, l'Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana (AMUFOR) i la Diputació de València.

Vídeo