Ajuntaments


BRIGADES FORESTALS

SERVICIDESCRIPCIÓ


Per sol·licitar els servicis de les Brigades Forestals, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt, així com la documentació associada necessària. Anualment s'obri un període de sol·licitud del que s'avisa, via email, a tots els ajuntaments, amb la finalitat d'aportar el balanç de les actuacions realitzades i especificar els detalls que ajudaran a conformar, juntaments amb els ens locals i altres organismes, el Pla de Treball Anual de les BBFF. Per a qualsevol dubte i/o aclariment respecte del procediment de sol·licitud o altres qüestions tècniques, estem a la seua disposició des del nostre Gabinet Tècnic al telèfon 96 388 72 00.


INFORMACIÓ TERRITORIAL

SERVICIDESCRIPCIÓ

Eina SIG que permet, per a l'àmbit geogràfic municipal, la consulta gràfica i descriptiva d'informació geogràfica associada a la realitat física i poblacional, trama urbana i industrial, usos cadastrals i jurídics del sòl, vies de comunicació terrestre, equipaments i infraestructures de competència municipal i els impactes dels Plans Provincials oferits per la Diputació de València.

Mòdul gràfic i descriptiu que permet als ajuntaments actualitzar el dèficit d'informació i l'estat de conservació del catàleg d'elements associat a l'Inventari Geogràfic Municipal, inclòs aquest a l'Enquesta d'Equipaments i Infraestructures Locals.
Mòdul de gestió documental que permet tramitar i consultar, per part dels ajuntaments, els Projectes Tècnics i informació del final de l'obra associats als Plans Provincials.  Alhora, el mòdul facilita la gestió i validació de la informació per part del personal tècnic del Servici de Cooperació Municipal i Assistència Tècnica de la Diputació de València.
Mòdul de gestió documental que permet als ajuntaments incorporar al sistema informació rellevant que complete i actualitze l'Inventari Geogràfic Municipal, alhora que permet la descàrrega d'aquest Inventari en diferents formats de treball per al seu ús municipal.

Mòdul que permet capturar i gestionar fotografies geolocalitzades dels equipaments i infraestructures associades a l'Inventari Geogràfic Municipal (IGM), així com del seguiment de les obres vinculades als Plans Provincials oferits per la Diputació. La captura d'aquestes fotografies en camp es realitza mitjançant una APP exclusiva a l'efecte. Per a consultar la nostra política de privacitat, polse ací.

  • Productes Cartogràfics de Precisió
Servicis cartogràfics de precisió que permeten a les entitats locals disposar dels productes cartogràfics i topogràfics necessaris perquè tant les aliniacions del Planejament Urbanístic com la planificació de projectes d'obra puguen materialitzar-se en la realitat física de forma correcta, així com dotar de precisió les Línies límit dels termes municipals de les localitats que es definisquen en la planificació dels treballs.


ESTUDIS I ANÀLISIS SOCIOECONÒMICS

SERVICIDESCRIPCIÓ
Publicació d’informes estadístics trimestrals sobre l’evolució dels principals indicadors socioeconòmics de la província, i generació d’estadístiques a nivell local per a la intranet de la xarxa ADL.  A més, el Servici d’Informàtica de la Diputació ha encarregat a Divalterra l’assistència tècnica i tecnològica per a la integració, implementació, manteniment i prestació de serveis a la plataforma de territoris intel·ligents Connecta València.
Divalterra posa a disposició de qualsevol persona interessada un complet cercador d’aules homologades oficialment per a impartir especialitats formatives en els municipis que conformen el nostre territori. La ferramenta permet consultar lliurement llistats amb les adreces dels centres homologats, i visualitzar-los sobre un mapa interactiu.


PROJECTES ESTRATÈGICS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

SERVICIDESCRIPCIÓ
Divalterra coordina una xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) de la província, oferint a les entitats interessades en adherir-se els següents servicis:
*Assessorament tècnic i informació especialitzada en matèria de desenvolupament local
*Estadístiques socioeconòmiques a nivell local
*Ferramentes online de gestió diària de les ADL (intranet de comunicació, sistemes de gestió assistida per processos...)
*Portal web www.divaladl.es amb versions locals per a cada ADL on difondre notícies i activitats de cada entitat.
*Galeria empresarial online www.galeriaempresarial.es amb versions locals on oferir espai web gratuït a les empreses de la província.
*Accions formatives, informatives i intercanvi de bones pràctiques per a ADL (en col•laboració amb l’Àrea de Promoció Econòmica)
Coordinació amb els quatre Grups d’Acció Local (GAL) i el Grup d’Acció Local de Pesca (GALP) de la província per a dur a terme actuacions conjuntes i oferir assessorament tècnic a REDTEVAL, federació que agrupa els GAL/GALP de la província.
Des de l’Àrea d’Estudis i Planificació Estratègica s’impulsen estudis i propostes relacionades amb la modernització i innovació de les Àrees d'Activitat Econòmica (AAE) de la província de València, amb la finalitat d'incrementar la seua competitivitat, afavorir l'atracció de noves inversions a les àrees industrials i contribuir a la retenció de les existents, a fi que oferisquen qualitat i generen riquesa econòmica i ocupació des d'una perspectiva sostenible.
  • Formació per a pimes comercials

Personal tècnic de Divalterra imparteix, als municipis on l'ajuntament ho sol•licite xarrades sobre immersió digital a les pimes comercials, amb la finalitat que les xicotetes empreses aprofiten internet al màxim.