Presentació

BRIGADES FORESTALS

La Diputació de València, amb l'objectiu de contribuir en els municipis valencians a oferir els servicis de protecció civil i emergències, especialment en les tasques de prevenció i extinció d'incendis forestals, encomana a l'ens instrumental Divalterra la gestió de les Brigades Forestals.

La gestió de les 56 brigades i dels quasi 600 treballadors que les integren recau en l'Àrea de Gestió Forestal i del Medi Rural, que actua sota la direcció operativa del Consorci Provincial de Bombers de València en coordinació amb la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals.

Les principals tasques desenvolupades per les Brigades Forestals se centren en treballs de silvicultura preventiva, executant i mantenint àrees tallafocs i faixes auxiliars, tant al costat de camins com a l'entorn de les zones d'interfície urbanoforestal. També s'actua sobre la vegetació localitzada a les principals zones d'ús recreatiu i llocs d'afluència en l'entorn forestal, a fi d’assegurar l'ús segur d'aquestes instal·lacions. Finalment, amb l’objectiu d’habilitar el seu ús, les brigades també gestionen la vegetació situada junt a les pistes forestals, i la que hi creix als llits fluvials susceptibles d’incendis forestals.

A més dels treballs silvícoles, les Brigades Forestals realitzen una important labor de vigilància preventiva i dissuasòria, principalment en els períodes de major risc com per exemple Setmana Santa i Pasqua, i, per suposat, l'època estival.

Finalment, aquestes polivalents brigades intervenen en emergències mobilitzades pel Consorci Provincial de Bombers, en particular les relacionades amb els incendis forestals, encara que també participen en la cerca de persones i en problemas ocasionats per inundacions.

Anualment, les Brigades Forestals realitzen prop de 600 actuacions silvícoles i més de 300 servicis relacionats amb les emergències, la qual cosa mostra la importància d'aquest col·lectiu per a la prevenció i l'extinció d'incendis forestals.

Per sol·licitar els servicis de Divalterra relacionats amb actuacions de silvicultura en terrenys forestals públics o altres tasques de prevenció d'incendis forestals i/o conservació del medi natural, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model, a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's al Servici de Brigades Forestals.

Gràcies per la seua col·laboració.

(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)

L'acceptació de sol·licituds per al Pla de Treball 2021 de les Brigades Forestals està oberta fins al 15 de desembre de 2020. Després d'eixa data, únicament es consideraran per a la seua execució les sol·licituds de treballs puntuals associades a emergències i urgències. La resta de sol·licituds d'altres tipologies que entren fóra de termini s'avaluaran més tard, a fi d'estudiar la seua possible execució en el futur.