Sol·licituds d'actuació

Per sol·licitar els serveis de Divalterra relacionats amb actuacions de silvicultura en terrenys forestals públics o altres tasques de prevenció d'incendis forestals i/o conservació del medi natural, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud adjunt i una carta signada per l'alcaldia (s'adjunta model de carta a remetre a Divalterra). Tant el formulari com la documentació requerida han de remetre's al Servici de Brigades Forestals. Gràcies per la seua colaboració

(Es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer actualitzat. Si no disposa de l'última versió, accedisca al següent enllaç)

L'acceptació de sol·licituds per al Pla de Treball 2021 de les Brigades Forestals està oberta fins al 15 de desembre de 2020. Després d'eixa data, únicament es consideraran per a la seua execució les sol·licituds de treballs puntuals associades a emergències i urgències. La resta de sol·licituds d'altres tipologies que entren fóra de termini s'avaluaran més tard, a fi d'estudiar la seua possible execució en el futur.