Presentació

La missió principal de Divalterra és promocionar, ajudar i participar en el desenvolupament socioeconòmic sostenible dels municipis de la província de València. Les seues actuacions se centren a acostar la formació als ciutadans per a la seua inserció laboral, generar línies d'ajuda i subvencions, conservar el nostre patrimoni natural i cultural, defensar i conservar el patrimoni forestal i proporcionar informació territorial als ajuntaments basada en les tecnologies de la informació i les comunicacions. Per a açò, en l'estratègia de Divalterra cobra especial rellevància la utilització de les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC).