Presentació

INFORMACIÓ TERRITORIAL

Enfocat a oferir servicis d'assistència tècnica i tecnològica, a través del disseny, implantació i manteniment de conjunts de dades espacials locals i provincials al costat de les tecnologies basades en els sistemes d'informació geogràfica (SIG).

Aquests servicis tenen com a missió generar oportunitats, resoldre problemes i necessitats, optimitzar procediments i fonamentar la presa de decisions per al desenvolupament socioeconòmic local.