Informació Institucional i Organitzativa

 • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
 • CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
 • CÀRRECS DIRECTIUS I ASSIMILATS
 • DIRECCIÓ GERÈNCIA
 • DIRECTOR DELS SERVICIS JURÍDICS I TRANSPARÈNCIA
 • REGISTRE OBSEQUIS REBUTS
 • VIATGES I DESPLAÇAMENTS (CÀRRECS DIRECTIUS)
 • AGENDA GERÈNCIA DE DIVALTERRA – En construcció
 • ÀREES DE GESTIÓ
 • ORGANIGRAMA GENERAL
 • RELACIÓ LLOCS DE TREBALL
 • PROCESSOS DE SELECCIÓ
 • NORMATIVA APLICABLE