Informació Institucional i Organitzativa

 • ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
 • CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
 • CÀRRECS DIRECTIUS I ASSIMILATS
 • DIRECCIÓ GERÈNCIA
 • DIRECTOR DELS SERVICIS JURÍDICS I TRANSPARÈNCIA
 • REGISTRE OBSEQUIS REBUTS
 • A data de hui, la direcció de l'empresa ha rebut els següents obsequis, i s'ha procedit a la seua tramitació d'acord amb la Instrucció 8/2015.
  Llistat d'Obsequis.

 • VIATGES I DESPLAÇAMENTS (CÀRRECS DIRECTIUS)
 • A data de hui, la direcció de l'empresa no ha realitzat cap viatge derivat de les atribucions del lloc de treball.

 • AGENDA GERÈNCIA DE DIVALTERRA – En construcció
 • ÀREES DE GESTIÓ
 • ORGANIGRAMA GENERAL
 • RELACIÓ LLOCS DE TREBALL
 • NORMATIVA APLICABLE