19/07/17

  • Soledad Torija va destacar el paper que jugarà l'empresa pública en els municipis adherits al Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia, especialment els més xicotets

18/07/17

  • Divalterra aporta 176.000 euros al Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), destinat a joves aturats menors de 30 anys

 

 17/07/17

  • Les brigades de Diputació de València a Dos Aguas estan realitzant tasques de poda i desbrossament selectiu sobre terreny forestal del Camí la Canal, per tal d'executar una faixa auxiliar de cinc metres a banda i banda i amb una longitud de més de 9.500 metres, la qual cosa suposa el 70% del camí.