Divalterra redueix costos amb l'adhesió a plataformes de contractació i facturació publiques

L'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, s'ha adherit a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i al Punt General d'entrada de Factures electròniques, FACe, amb la finalitat de proporcionar transparència i publicitat de les seues contractacions a través del perfil del contractant i estalviar costos

11/01/17

L'empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, s'ha adherit a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i al Punt General d'entrada de Factures electròniques, FACe, amb la finalitat de proporcionar transparència i publicitat de les seues contractacions a través del perfil del contractant i estalviar costos.

La gerent de l'empresa pública, Agustina Brines, ha manifestat que l'ús dels mitjans electrònics i telemàtics que ofereix l'Estat per a la contractació i facturació “es tradueix en una major claredat i unificació en la informació, més facilitat d'accés a la mateixa per totes les parts implicades en el procés i una notable reducció de costos”. “En aquest cas, l'estalvi és del 100% del cost que suposava el desenvolupament i manteniment de l'aplicació que empràvem per al procés de contractació”, ha apuntat.

Plataforma de contractació del sector públic

La plataforma de contractació del sector públic és un portal web que constitueix un node central d'intercanvi d'informació de contractació entre el sector públic i els operadors econòmics i els licitadors que participen en processos d'adjudicació.

Així, els organismes públics que publiquen el seu perfil de contractant en la plataforma disposen d'una sèrie de serveis de forma gratuïta, entre els quals destaquen: publicació de licitacions, anuncis i documents contractuals, així com informacions o documents que configuren el perfil del contractant, anuncis sobre licitacions en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea, donar resposta a preguntes d'empreses sobre procediments d'adjudicació, enviament de notificacions electròniques als licitadors, i la publicació de contractes adjudicats en el Portal de Transparència de l'Administració General de l'Estat, entre uns altres.

La finalitat de la plataforma és convertir-se en el punt de trobada per a la concurrència de compradors del sector públic i licitadors, facilitant així el desenvolupament de la contractació pública electrònica.

FACe

D'altra banda, FACe és el punt general que ofereix l'Administració General de l'Estat per a l'entrada de factures electròniques, que s'expedeixen i reben en format electrònic, i tenen la mateixa validesa legal que les factures en paper.

A més dels beneficis econòmics i ambientals associats a l'estalvi de paper, les factures electròniques afavoreixen l'arxiu i posterior consulta de les mateixes, i tenen l'avantatge de la immediatesa en les gestions, incrementant també la seguretat gràcies a la possibilitat de fer còpies de seguretat dels arxius informàtics.