Divalterra continua ampliant la formació de les seues Brigades Forestals
El curs de "Recolzament en altres Emergències" celebra les seues edicions tercera i quarta, i forma part del Pla de Formació 2017-2018 de l'empresa pública01/12/17


Prop de 60 brigadistes de la Diputació de València participen, fins al 15 de desembre, en el curs de “Recolzament en altres emergències”, que forma part del Pla de Formació 2017-2018 de Divalterra per a les seues brigades forestals.

Es tracta d'una acció formativa homologada, de 27 hores de durada, dirigida a la totalitat de la plantilla de brigadistes, i que s'imparteix en coordinació amb l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).

Des de la gerència de Divalterra, formada per Xavier Simón i Agustina Brines, ressalten que “per primera vegada en l'empresa pública s'ha realitzat un estudi detallat de les necessitats reals de la plantilla de treballadors. D'ací va nàixer el Pla de Formació 2017-2018, una iniciativa que és prioritària per a aquesta gerència i que garanteix una formació en la mesura que done resposta a les mancances detectades”.

Així mateix, els gerents afirmen que “la col.laboració amb l’IVASPE ve a reforçar la línia de col·.aboració i coordinació de Divalterra amb els cossos de prevenció d'incendis forestals” i destaquen que “pròximament, aquest curs es veurà complementat amb altres accions relacionades amb silvicultura i primers auxilis, de manera que durant aquest exercici i el següent, totes i cadascuna de les brigades estiguen formades en aquestes matèries, essencials per a la seua tasca diària”.

El curs de “Recolzament en altres emergències” es desenvolupa al llarg de deu edicions, i en cadascuna d'elles participen sis brigades de cinc components cadascuna. D'aquesta manera, al final de la quarta fase, prevista per al 15 de desembre, hauran passat per aquesta acció 240 brigadistes, la qual cosa suposa quasi la mitat de la plantilla d'efectius.

En aquestes jornades s'aborden temes relatius a legislació, actuació en inundacions i nevades, autoprotecció en entorns aquàtics, cerca de persones desaparegudes, accions en terrenys inestables, esdeveniments d'àmbit forestal i prevenció de riscos laborals.

El Pla de Formació de Divalterra també preveu cursos sobre incendis, que s'impartiran al llarg de l'exercici 2018.