Divalterra agilitza als ajuntaments el procediment per sol.licitar el servei de les brigades forestals de la Diputació de València
Per primera vegada s'ha remés a cada municipi un informe sobre l'estat de les seues sol·licituds, així com les novetats establides per a demanar noves intervencions, el termini de sol.licitud de les quals acaba el pròxim 31 de gener de 201829/01/18


L’empresa pública de la Diputació de València, Divalterra, ha agilitzat els procediments i ha simplificat els tràmits administratius per a sol.licitar els treballs de les brigades forestals i dissenyar el Pla de Treball de 2018, amb l'objectiu d'atorgar més eficiència al procés i estalviar temps als ajuntaments, adaptant-se a les necessitats del dia a dia.

Per primera vegada, Divalterra ha remés a cada ajuntament de la província de València un informe sobre l'estat de les seues sol.licituds, que arreplega un resum de les peticions rebudes i l'estat actual d'atenció, així com les novetats establides per a la petició de nous treballs, el termini dels quals acaba el pròxim 31 de gener de 2018.

Entre les novetats consensuades en la Comissió de Seguiment de les Brigades Forestals, integrada pel Consorci Provincial de Bombers de València, el Servici de Medi Ambient de la Diputació de València i la Direcció de Gestió Forestal i del Medi Rural de Divalterra, s'estableix que les actuacions demandades que han sigut classificades com a “recurrents”, principalment l'adequació de les àrees recreatives i zones d'afluència d'ús públic, no és necessari que tornen a ser sol.licitades, i seran executades pels efectius tots els anys quan siga necessari, principalment en Pasqua i a l'estiu, si l'ajuntament dóna el seu vistiplau.

Així mateix, les actuacions que no han pogut ser executades durant 2017 a causa de l'alta demanda registrada, tampoc hauran de demandar-se de nou, ja que automàticament, passen a formar part del Pla de treball de 2018.

La gerència de Divalterra, composta per Xavier Simón i Agustina Brines, explica que aquestes novetats “proporcionen eficiència al procés d'atenció de les peticions, prioritzant les actuacions més rellevants, i permet que el procediment siga més simple, àgil i efectiu, adaptant-se a les necessitats dels ajuntaments reduint els passos de tramitació”. A més, la comunicació a cada ajuntament de l'estat de les sol.licituds per primera vegada en la història de l'empresa, és una mostra més del desig d'incrementar la transparència en el treball de les Brigades Forestals.

D'altra banda, a fi de garantir l'adequació de les zones més vulnerables, es decreta que, igual que en 2017, les actuacions es prioritzaran en funció del risc d'incendi forestal, de la presència d'Espais Naturals Protegits, quan l'actuació estiga inclosa dins d'un Pla de Prevenció d'Incendis (especialment el local) i del tipus d'intervenció. Així, les actuacions prioritàries es desenvoluparan en àrees recreatives, zones d'elevada afluència i zones d'interfície urbanoforestal. D'igual forma, tots aquells treballs que impliquen l'adequació de la vegetació a l'entorn de punts d'aigua o camins forestals i el manteniment o execució d'àrees tallafocs i faixes auxiliars ocuparan la major part del temps de treball silvícola de les Brigades de Divalterra.

Com a novetats respecte a la composició del Pla de Treball 2018, destaca que per a intervenir en un llit fluvial, aquest deurà estar a menys de 50 metres de zones d'interfície urbanoforestal o de masses forestals i l'ajuntament ha de comprometre's al seu manteniment, ja que si no es fa, l'actuació no és efectiva.

A més, les actuacions de vigilància en festivitats i competicions esportives es limitaran principalment als diumenges. Finalment, també es reduirà l'adequació de sendes, especialment les més inaccessibles, degut als problemes que genera mobilitzar la brigada en cas d'emergència. Tots aquests canvis, consensuats per la Junta de Seguiment, tenen com objectiu final millorar l'eficàcia de les brigades.

Per la seua banda, els ajuntaments sols hauran de sol·licitar a través de la web www.divalterra.es aquelles actuacions que no hagen demanat fins al moment, així com respondre al correu electrònic remés per l'empresa i donar la seua conformitat perquè les actuacions sol.licitades passen a formar part del Pla 2018. L'acceptació de noves peticions per al Pla de Treball de 2018 de les Brigades Forestals estarà oberta fins al 31 de gener de 2018. Amb posterioritat a aquesta data, únicament es consideraran les peticions de treballs puntuals associats a emergències i urgències.

Aquest nou procediment facilita també als municipis que no han sol.licitat els serveis de les brigades forestals fins ara, que ho facen a través d'un correu electrònic que els ha remés l'empresa pública, amb l'objectiu d'ampliar el servei a tots els municipis de la província de València amb terreny forestal.